Jakość

Oferujemy najwyższą dbałość o produkt finalny i usługi mu towarzyszące. 

W naszym pojęciu zapewnienie jakości nie przejawia się wyłącznie w dbałości o produkt finalny. Proces ten rozszerzamy na wszystkie przejawy naszej działalności: produkcji, dystrybucji, organizacji i systemu pracy, relacji z klientami, zarządzaniem zapasami itd.

Nieodzownym elementem tego procesu jest tez system ciągłego szkolenia naszego zespołu i stała poprawa jego umiejętności i kwalifikacji. W naszej polityce zapewnienia jakości opieramy się na założeniu zgodności oferowanych przez nas produktów z normami wymaganymi przez urzędy, narodowe standardy i regulacje:

  • Dyrektywa UE 2004/96/EC dot. ograniczeń w stosowaniu niklu;
  • Eko Tex Standards 100
  • Regulacja REACH (EC 1907/2006) dot. bezpiecznego stosowania substancji chemicznych.
Jakość